Машинно боядисване

Машинно боядисване намира широко приложение в строително – ремонтните дейности,  както офиси и апартаменти, външно и вътрешно боядисване на къщи и жилищни сгради.

Ние сме висококвалифицирани професионалисти в сферата на машинно боядисване. Нашите специалисти ще реализират качествено, бързо и ефективно Вашите проекти.

Гипсова мазилка за машинно полагане Knauf MP75

Лека гипсова мазилка за машинно нанасяне Knauf MP75 L

Гипсова мазилка Knauf Bulgips Start

Супер лека гипсова мазилка за машинно полагане Knauf МР75SL

Машинна Мазилка BAUMIT

Баумит Рацио 1000

Гипсова машинна мазилка за постигане на гладки повърхности

Баумит Рацио 1000 Л

Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит

Баумит МPI 25

Минерална варо-циментова мазилка с добра паропропускливост в зърнометрия 0,6 мм,

Баумит МPА 35

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане.

Машинна Мазилка RÖFIX

RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилка.

RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид

Свържете се с нас за повече информация. Вземете оферта за по-малко от 24 часа.