Полагане на машинна мазилка

KNAUF – BAUMIT – RÖFIX

Машинно полагане на мазилка  е основната дейност на фирмата 

Машинна Мазилка KNAUF

Гипсова мазилка за машинно полагане Knauf MP75

Лека гипсова мазилка за машинно нанасяне Knauf MP75 L

Гипсова мазилка Knauf Bulgips Start

Супер лека гипсова мазилка за машинно полагане Knauf МР75SL

Машинна Мазилка BAUMIT

Баумит Рацио 1000

Гипсова машинна мазилка за постигане на гладки повърхности

Баумит Рацио 1000 Л

Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит

Баумит МPI 25

Минерална варо-циментова мазилка с добра паропропускливост в зърнометрия 0,6 мм,

Баумит МPА 35

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане.

Машинна Мазилка RÖFIX

RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилка.

RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид